برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
اثر عصاره بیضه گوسفند در رشد فولیکول‌های مو و ترمیم زخم پوست موش صحرایی نر نژاد ویستار (10947 مشاهده)
وضعیت کنونی فلورایران: راسته ها و تیره های نهان دانه ایران مطابق با APG IV (10798 مشاهده)
تأثیر مکمل جلبک اسپیرولینا (.Spirulina sp) بر رشد و تغذیۀ ماهی زبرا دانیو (Danio rerio Hamilton, 1822) (9648 مشاهده)
بررسی بافتی اثر دود حاصل از سوزاندن برگ‌های گیاه گل ماهور (Verbascum speciosum) در ترمیم زخم موش صحرایی نر (9626 مشاهده)
تأثیر سطوح مختلف آهن فریرون و پروبیوتیک بیوپلاس ب-2 بر برخی پارامترهای خونی بچه‌ماهی سفید (Rutilus frisii kutum) (9596 مشاهده)
بررسی مقایسه ای اثرات رزمارینیک اسید و کارنوزیک اسید بر بقای سلولی، متابولیسم سرآمید و واکنش های آنزیم های آنتی اکسیدانت در سلول های سرطانی رده Hep-G2 (9030 مشاهده)
بررسی عوامل موثر بر پوشش گیاهی در رویشگاه های آبی و مرطوب پارک ملی بوجاق، کیاشهر، استان گیلان (8978 مشاهده)
مروری بر پراکسیداز های گیاهان (8582 مشاهده)
اثر متقابل تنش خشکی و نیترات پتاسیم بر برخی پاسخ های فیزیولوژیک گیاه توتون (.Nicotiana tabacum L) (8254 مشاهده)
اثرات ضد باکتریایی و ضد قارچی روغن دانه های گل مغربی ".Oenothera biennis L" و گاو زبان ".Echium amoenum Fisch. & C.A.Mey " (8178 مشاهده)
بررسی ارزش کرک در تاکسونومی جنس .Gypsophila L از تیرۀ میخکیان (7876 مشاهده)
بررسی فلور منطقۀ رودبار اَلَموت، قزوین، ایران (7858 مشاهده)
بررسی ساختار اندام‌های رویشی و تکوین اندام‌های زایشی بادیان رومی (.Pimpinella anisum L) (7754 مشاهده)
مطالعۀ ساختاری برهم کنش داروی ضدسرطان از دستۀ کمپلکس پلاتینی با آلبومین سرم انسانی (7750 مشاهده)
کمیت و کیفیت متابولیت های ثانویۀ گیاه اسطوخودوس تحت تأثیر عامل بوم شناختی ارتفاع از سطح دریا (7726 مشاهده)
بررسی برخی از متابولیت‌های ثانویه دارویی و آنتی‌اکسیدانی Dittrichia graveolens L. Greuter (7650 مشاهده)
مقایسۀ فلور نهان دانگان افغانستان و ایران مطابق با نظام APG IV (7627 مشاهده)
مطالعۀ تشریحی دو گونۀ تنگرس .Rhamnus cathartica L و .Rhamnus pallasii Fisch. & C.A.Mey از تیرۀ عنابیان در شمال ایران (7621 مشاهده)
اثر سرما روی تخریب اکسیداتیو و فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانت در برگ چای شمال ایران (7429 مشاهده)
اثر برخی مشخصات خاک بر محتوای آلکالوئید تام غدد زیرزمینی گیاه علف کبکی (7269 مشاهده)
مطالعۀ باکتریایی ریشۀ ذرت (.Zea mays L) در خاک آلوده به نفت (7168 مشاهده)
جداسازی و شناسایی باکتری های تولیدکنندۀ آنزیم کوتیناز (7051 مشاهده)
بررسی القای ریشۀ مویین در برخی از گونه های سردۀ مریم گلی (7050 مشاهده)
بررسی ترمودینامیک و سینتیک جذب سطحی اسید سیتریک توسط سبوس برنج (7048 مشاهده)
شناسایی ترکیبات و بررسی فعالیت آنتی اکسیدانی اسانس دو جمعیت نوروزک ایرانی (تیره نعنائیان) (7010 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
اثر عصاره بیضه گوسفند در رشد فولیکول‌های مو و ترمیم زخم پوست موش صحرایی نر نژاد ویستار (169531 دریافت)
وضعیت کنونی فلورایران: راسته ها و تیره های نهان دانه ایران مطابق با APG IV (9842 دریافت)
بررسی برخی از متابولیت‌های ثانویه دارویی و آنتی‌اکسیدانی Dittrichia graveolens L. Greuter (7190 دریافت)
اثر تنش خشکی بر فعالیت آنزیم‌های آنتی اکسیدانی و میزان قندهای محلول پونۀ معطر (Mentha pulegium L.) (5745 دریافت)
تحلیل ریخت سنجی هندسی فلس جهت شناسایی جمعیت های مختلف گونۀ Garra rufa Heckel, 1843 (4817 دریافت)
بررسی فعالیت آنتی اکسیدانی، فلاونوئیدی و فنلی عصاره های اتانولی، آبی، استونی و متانولی سیزده گیاه دارویی (4792 دریافت)
بررسی ترمودینامیک و سینتیک جذب سطحی اسید سیتریک توسط سبوس برنج (4777 دریافت)
تأثیر مکمل جلبک اسپیرولینا (.Spirulina sp) بر رشد و تغذیۀ ماهی زبرا دانیو (Danio rerio Hamilton, 1822) (4750 دریافت)
بررسی فلور منطقۀ رودبار اَلَموت، قزوین، ایران (4717 دریافت)
بررسی بافتی اثر دود حاصل از سوزاندن برگ‌های گیاه گل ماهور (Verbascum speciosum) در ترمیم زخم موش صحرایی نر (4700 دریافت)
تشخیص شاخص های Escherichia coli و Enterococcus faecalis در منابع آب (4587 دریافت)
تأثیر تنش شوری بر برخی ویژگی های مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی چهار رقم کلزا (4484 دریافت)
کمیت و کیفیت متابولیت های ثانویۀ گیاه اسطوخودوس تحت تأثیر عامل بوم شناختی ارتفاع از سطح دریا (4249 دریافت)
بررسی ساختار اندام‌های رویشی و تکوین اندام‌های زایشی بادیان رومی (.Pimpinella anisum L) (4099 دریافت)
مطالعۀ محتوای ساپونین در بخش های هوایی و ریشۀ سه گونه از جنس .Silene L (تیرۀ میخکیان) (3973 دریافت)
طراحی فتوبیوراکتور جدید مهندسی جهت بهینه سازی مقدار بیومس تولیدی در ریزجلبک اسپیرولینا (3947 دریافت)
نقش کلستاز در ایجاد آسیب بافتی مغز در ناحیۀ هیپوکامپ موش صحرایی نر نژاد ویستار (3890 دریافت)
جداسازی و شناسایی مولکولی باکتری های تولیدکننده کاروتنوئید (3744 دریافت)
بررسی مقایسه­ ای سه روش استخراج DNA ژنومی از نمونه­ های تازه و گیاکده ­ای برگ بومادران کوتاه دشتی (3742 دریافت)
اثر باران اسیدی بر پاسخ های رشدی و فیزیولوژیکی گندم (3712 دریافت)
اثر متقابل شوری و اسید آسکوربیک بر برخی از ویژگی های بیوشیمیایی مرزه خوزستانی (3672 دریافت)
مطالعه بوم شناسی فردی گیاه کمای سازویی در استان خوزستان، ایران (3424 دریافت)
جداسازی و شناسایی باسیلوس مولد آلفا آمیلاز گرمادوست: بهینه سازی تولید و بررسی فعالیت و پایداری دمایی (3392 دریافت)
مراحل تکوین تخمک و کیسۀ رویانی در Consolida orientalis Schrödinger از تیرۀ آلاله ایان (3311 دریافت)
مطالعۀ ساختاری برهم کنش داروی ضدسرطان از دستۀ کمپلکس پلاتینی با آلبومین سرم انسانی (3233 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
اعضای هیات تحریریه ( 16010 بازدید)
راهنمای نویسندگان ( 14065 بازدید)
درباره نشریه ( 8769 بازدید)
تماس با ما ( 7057 بازدید)
پایگاه های نمایه کننده ( 5180 بازدید)
راه‌اندازی پایگاه جدید ( 4901 بازدید)
اهداف و زمینه ها ( 4605 بازدید)
داوران مقالات در سال ۱۳۹۶ ( 3969 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
خوش آمدید ( 1 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
اعضای هیات تحریریه ( 2029 چاپ)
درباره نشریه ( 677 چاپ)
راهنمای نویسندگان ( 675 چاپ)
پایگاه های نمایه کننده ( 654 چاپ)
راه‌اندازی پایگاه جدید ( 638 چاپ)
اهداف و زمینه ها ( 542 چاپ)
تماس با ما ( 523 چاپ)
اصول اخلاقی ( 502 چاپ)
داوران مقالات در سال ۱۳۹۶ ( 494 چاپ)
    ... آمار بیشتر

Creative Commons Licence
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به یافته های نوین در علوم زیستی است.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2015 All Rights Reserved | Nova Biologica Reperta

Designed & Developed by : Yektaweb