دوره 10، شماره 4 - ( 12-1402 )                   جلد 10 شماره 4 صفحات 60-42 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Hashemi S R, Akhondpor N, Farhadi A, Arabiyan E. Response of genes effective in apoptosis in the liver and intestinal cells of broiler chickens fed silver nanoparticles coated on clinoptilolite under heat stress condition. NBR 2024; 10 (4) : 42-60
URL: http://nbr.khu.ac.ir/article-1-3568-fa.html
هاشمی سید رضا، اخوندپور نگین، فرهادی ایوب، عربیان الناز. پاسخ ژنهای موثر در مرگ برنامه ریزی شده سلول در سلولهای کبدی و روده در شرایط القاء تنش گرمایی حاد در جوجه های گوشتی تغذیه شده با نانوذرات نقره پوشش داده شده بر کلینوپتیلولیت. یافته‌ های نوین در علوم زیستی. 1402; 10 (4) :42-60

URL: http://nbr.khu.ac.ir/article-1-3568-fa.html


دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ، hashemi711@yahoo.co.uk
چکیده:   (270 مشاهده)
این پژوهش به منظور پاسخ ژن­­های موثر در مرگ برنامه ریزی شده سلول (BAX  و Bcl2) در سلول­های کبدی و روده در جوجه های گوشتی تغذیه شده  نانوذرات نقره پوشش داده شده بر کلینوپتیلولیت در شرایط القاء تنش گرمایی حاد انجام گردید. آزمایشی با استفاده از 450 قطعه جوجه گوشتی یکروزه در پنج تیمار و شش تکرار در قالب طرح کاملاً تصادفی انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل: 1) تیمار شاهد، 2) تیمار شاهد مکمل شده با 1 درصد  کلینوپتیلولیت  ، 3) تیمار شاهد مکمل شده با 1 درصد  کلینوپتیلولیت   پوشش داده شده با 5/0 درصد نانونقره، 4) تیمار شاهد مکمل شده با 15/0 درصد اسیداُرگانیک و 5) تیمار شاهد مکمل شده  با 1 درصد کلینوپتیلولیت  پوشش داده شده با 5/0 درصد نانونقره و 15/0 درصد اسیداُرگانیک بودند. نانوذرات نقره پوشش داده شده بر کلینوپتیلولیت با استفاده از تکنیکهای XRF و FTIR  مورد بررسی قرار گرفت. به منظور القا تنش حرارتی، پرندگان به مدت یک هفته در آخرین هفته دوره پرورش تحت تاثیر تنش گرمایی قرار گرفتند و در روز آخر تنش، نمونه های کبد و روده جهت بررسی بیان ژن استحصال گردید. نتایج این آزمایش نشان می‌دهد که تیمارهای کلینوپتیلولیت  و نانوذرات نقره پوشش داده شده بر کلینوپتیلولیت (NS) و اثر افزایشی بر بیانBcl2  و BAX دارند و این در حالی است که این اثر در تیمار اسید اُرگانیک دیده نشد. در مجموع میتوان بیان داشت که چنانچه از نانوذرات­نقره در تغذیه دام و طیور استفاده می­گردد بهتر است از مکمل اسید اُرگانیک جهت کاهش اثرات جانبی نانونقره استفاده گردد.
این پژوهش به منظور پاسخ ژن­­های موثر در مرگ برنامه ریزی شده سلول (BAX  و Bcl2) در سلول­های کبدی و روده در جوجه های گوشتی تغذیه شده  نانوذرات نقره پوشش داده شده بر کلینوپتیلولیت در شرایط القاء تنش گرمایی حاد انجام گردید. آزمایشی با استفاده از 450 قطعه جوجه گوشتی یکروزه در پنج تیمار و شش تکرار در قالب طرح کاملاً تصادفی انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل: 1) تیمار شاهد، 2) تیمار شاهد مکمل شده با 1 درصد  کلینوپتیلولیت  ، 3) تیمار شاهد مکمل شده با 1 درصد  کلینوپتیلولیت   پوشش داده شده با 5/0 درصد نانونقره، 4) تیمار شاهد مکمل شده با 15/0 درصد اسیداُرگانیک و 5) تیمار شاهد مکمل شده  با 1 درصد کلینوپتیلولیت  پوشش داده شده با 5/0 درصد نانونقره و 15/0 درصد اسیداُرگانیک بودند. نانوذرات نقره پوشش داده شده بر کلینوپتیلولیت با استفاده از تکنیکهای XRF و FTIR  مورد بررسی قرار گرفت. به منظور القا تنش حرارتی، پرندگان به مدت یک هفته در آخرین هفته دوره پرورش تحت تاثیر تنش گرمایی قرار گرفتند و در روز آخر تنش، نمونه های کبد و روده جهت بررسی بیان ژن استحصال گردید. نتایج این آزمایش نشان می‌دهد که تیمارهای کلینوپتیلولیت  و نانوذرات نقره پوشش داده شده بر کلینوپتیلولیت (NS) و اثر افزایشی بر بیانBcl2  و BAX دارند و این در حالی است که این اثر در تیمار اسید اُرگانیک دیده نشد. در مجموع میتوان بیان داشت که چنانچه از نانوذرات­نقره در تغذیه دام و طیور استفاده می­گردد بهتر است از مکمل اسید اُرگانیک جهت کاهش اثرات جانبی نانونقره استفاده گردد.
 
شماره‌ی مقاله: 42-60
واژه‌های کلیدی: آپوپتوز، تنش، ژن BAX، ژن Bcl2، نانوذرات نقره
متن کامل [PDF 1030 kb]   (109 دریافت)    
نوع مطالعه: مقاله پژوهشی | موضوع مقاله: بیوتکنولوژی
دریافت: 1401/6/8 | ویرایش نهایی: 1403/3/5 | پذیرش: 1402/7/26 | انتشار: 1402/12/23 | انتشار الکترونیک: 1402/12/23

فهرست منابع
1. Ahamed, M., Karns, M. Goodson, M. Rowe, J. Hussain, S.M. Schlager, J.J. & Hong Y. 2008. DNA damage response to different surface chemistry of silver nanoparticles in mammalian cells. Toxicology and Applied Pharmacology 233: 404-410. [DOI:10.1016/j.taap.2008.09.015]
2. Ahmadi, F., & Hafsi Kurdestany, A. 2010. The impact of silver nanoparticles on growth performance, lymphoid organs and oxidative stress indicators in broiler chicks. Global Veterinaria 5: 366-370.
3. Ahmadi, F., Mohammadikhah, M. Javid, S. Zarneshan, A. Akradi, L. & Salehifar, P. 2013. The Effect of dietary silver nanoparticles on performance, immune organs, and lipid serum of broiler chickens during starter period. International Journal of Biosciences 3: 95-100. [DOI:10.12692/ijb/3.5.95-100]
4. Buzea, C., Pachec, I.I. & Robbie, K. 2007. Nanomaterials and nanoparticles: Sources and toxicity. Biointerphases 2: 17-71. [DOI:10.1116/1.2815690]
5. Freeman, B.A,. & Crapo, J.D. 1982. Biology of disease: free radicals and tissue injury. Laboratory investigation. Journal of Technical Methods and Pathology 47: 412-426.
6. Gatti, A. M. 2007. Biocompatibility of micro and nano-particles in the colon. Part II. Biomaterials 25: 385-392. [DOI:10.1016/S0142-9612(03)00537-4]
7. Ghooshchian, M., Khodarahmi, P. & Tafvizi, F. 2016. Expression of apoptosis Related genes bcl-2 and BAX in rat brain hippocampus, followed by intraperitoneal injection of nanosilver. Iranian South Medical Journal 19: 185-193. [DOI:10.18869/acadpub.ismj.19.2.185]
8. Ghooshchian, M., Khodarahmi, P. & Tafvizi, F. 2017. Apoptosis-mediated neurotoxicity and altered gene expression induced by silver nanoparticles. Toxicology and industrial health 33: 757-764. [DOI:10.1177/0748233717719195]
9. Gissen, P. & Arias, I.M. 2015. Structural and functional hepatocyte polarity and liver disease. [DOI:10.1016/j.jhep.2015.06.015]
10. Journal of Hepatology 63: 1023-1037.
11. Gurunathan, S., Raman, J. Abd Malek, S.N. John, P.A. & Vikineswary, S. 2013. Green synthesis of silver nanoparticles using Ganoderma neo-japonicum Imazeki: A potential cytotoxic agent against breast cancer cells. International Journal of Nanomedicine 8: 4399-413. [DOI:10.2147/IJN.S51881]
12. Hashemi, S.R., Davoodi, D. & Dastar, B. 2017. Effect of clinoptilolite coated with silver nanoparticles on meat quality attributes of broiler chickens during frozen storage. Iranian Journal of Applied Animal Science 7: 321-328.
13. Hashemi, S.R., Davoodi, D. Dastar, B. Bolandi, N. Smaili, M. & Mastani, R. 2014. Meat quality attributes of broiler chickens fed diets supplemented with silver nanoparticles coated on zeolite. Poultry Science Journal 2: 183-193.
14. Hildeman, D.A., Mitchell, T. Aronow, B. Wojciechowski, S. Kappler, J. & Marrack, P. 2003. Control of Bcl-2 expression by reactive oxygen species. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 100: 15035-15040. [DOI:10.1073/pnas.1936213100]
15. Hussain, S.M., Hess, K.L. Gearhart, J.M. Geiss, K.T. and Schlager, J.J. 2011. In vitro toxicity of nanoparticles in BRL3A rat liver cells. Toxicology in vitro 19: 975-983. [DOI:10.1016/j.tiv.2005.06.034]
16. Igamberdiev, A.U., & Bykova, N.V. 2018. Role of organic acids in the integration of cellular redox metabolism and mediation of redox signalling in photosynthetic tissues of higher plants. Free Radical Biology and Medicine 122:74-85 [DOI:10.1016/j.freeradbiomed.2018.01.016]
17. Livak, K.J. & Schmittgen, T.D. 2001. Analysis of relative gene expression data using real time quantitative PCR and the 2-∆∆ct method. Methods 25: 492-498. [DOI:10.1006/meth.2001.1262]
18. McShan, D., Ray, P.C. & Yu, H. 2014. Molecular toxicity mechanism of nanosilver. Journal of Food and Drug Analysis 22: 116-127. [DOI:10.1016/j.jfda.2014.01.010]
19. Mohammed, A.E., Al-Qahtani, A. Al-Mutairi, A. Al-Shamri, B. & Aabed, K. F. 2018. Antibacterial and cytotoxic potential of biosynthesized silver nanoparticles by some plant extracts. Nanomaterials 8:36-42. [DOI:10.3390/nano8060382]
20. Morones, J.R., Elechiguerra, J.L. Camacho, A. Holt, K. Kouri, J.B. Ramirez, J.T. & Yacaman, M.J. 2005. The bactericidal effect of silver nanoparticles. Nanotechnology 16: 2346-2353. [DOI:10.1088/0957-4484/16/10/059]
21. Oh, S.H., & Lim, S.C. 2006. A rapid and transient ROS generation by cadmium triggers apoptosis via caspase-dependent pathway in HepG2 cells and this is inhibited through N-acetylcysteine-mediated catalase upregulation. Toxicology and Applied Pharmacology 212: 212-223. [DOI:10.1016/j.taap.2005.07.018]
22. Pastorino, J.G., & Hoek, J.B. 2008. Regulation of hexokinase binding to VDAC. Journal of Bioenergetics and Biomembranes 40:171-182. [DOI:10.1007/s10863-008-9148-8]
23. Pedersen. P.L., Mathupala, S. Rempel, A. Geschwind, J.F.& Ko, Y.H. 2020. Mitochondrial bound type II hexokinase: a key player in the growth andsurvival of many cancers and an ideal prospect for therapeuticintervention. Biochimica et Biophysica Acta 1-3: 14-20. [DOI:10.1016/S0005-2728(02)00248-7]
24. Ren, J.G., Seth, P. Ye, H. Guo, K. Hanai, J. Husain, Z. & Sukhatme, V.P. 2017. Citrate suppresses tumor growth in multiple models through inhibition of glycolysis, the tricarboxylic acid cycle and the IGF1R pathway. Scientific Reports 7: 4537. [DOI:10.1038/s41598-017-04626-4]
25. Rezazadeh-Reyhani, Z., Razi, M. Malekinejad, H. & Sadrkhanlou, R. 2015. Cytotoxic effect of nanosilver particles on testicular tissue: Evidence for biochemical stress and Hsp70-2 protein expression. Environmental Toxicology and Pharmacology 40: 626-638. [DOI:10.1016/j.etap.2015.08.024]
26. Robert, J. 2003. The effect of selenium supplemation on performance and antioxidant enzyme activity in broiler chickens. Dissertation. North Carolina state university, USA.
27. Sadoughi, S.D. 2017. Effect of crocin on Bax/Bcl-2 ratio, lipid peroxidation and antioxidant enzymes activity in liver tissue of chick embryo treated with silver nanoparticles. The Horizon of Medical Sciences, 23: 293-299.
28. Sahin, K., Sahin, N. & Kucuk, O. 2003. Effects of chromium, and ascorbic acid supplementation on growth, carcass traits, serum metabolites, and antioxidant status of broiler chickens reared at a high ambient temperature (32 ᵒC). Nutrition Research 23: 225-238. [DOI:10.1016/S0271-5317(02)00513-4]
29. Sanaei, M., & Kavoosi, F. 2020. Effect of valproic acid on extrinsic (DR4, DR5, FAS, FAS-L, TRAIL) and intrinsic (BAX, BAK and APAF1, Bcl-2, and Bcl-xL) apoptotic pathways, cell viability and apoptosis in hepatocellular carcinoma PLC/PRF5 cell line. Feyz 24:601-609.
30. SAS (Statistical Analysis System). 2008. SAS/STAT® 9.2. User's Guide. SAS Institute Inc. Cary, North Carolina. USA.
31. Satapathy, S., Mohapatra, P. Preet, R. Das, D. Sarkar, B. Choudhuri, T. Wyatt, M. & Kundu, C. 2013. Silver-based nanoparticles induce apoptosis in human colon cancer cells mediated through p53. Nanomedicine 8: 1307-1322. [DOI:10.2217/nnm.12.176]
32. Satoaki, M., Kang, J.G. Patino, W.D. Wragg, A. Boehm, M. Gavrilova, O., Hurley, P.J. Bunz, F. & Hwang, P.M. 2006. P53 regulates mitochondrial respiration. Science 312: 1650-1653. [DOI:10.1126/science.1126863]
33. Senjen., R. 2007. Nano silver: a threat to soil, water and human health? Friends of the Earth Australia.Available at :http://nano.foe.org.au/node/189
34. Seyedalipour, B., Arefifar, A. Khanbabaee, R. & Hoseini, S.M. 2015. Toxicity investigating of silver nanoparticles on ALT, AST, ALP and histopathological changes in NMRI mice. Journal of Mazandaran Univversity of Medical Sciences 25: 183-193.
35. Shameli, K., Bin Ahmad, M. Zargar, M. Wan Zin M.D.Y. & Azowa Ibrahim, N. 2011. Fabrication of silver nanoparticles doped in the zeolite framework and antibacterial activity. International Journal of Nanomedicine 6: 331-341. [DOI:10.2147/IJN.S16964]
36. Soto, K.F., Carrasco, A. and Powell, T.G. 2005. Comparative in vitro cytotoxicity assessment of some manufactured nanoparticulate materials characterized by transmission electron microscopy. Journal of Nanoparticle Research 7: 145-169. [DOI:10.1007/s11051-005-3473-1]
37. Soto, K.F., Murr L.E. & Garza, K.M. 2008. Cytotoxic responses and potential respiratory health effects of carbon and carbonaceous na noparticulates in the paso del norte airshed environment. International Journal of Environmental Research and Public Health 5: 12-25. [DOI:10.3390/ijerph5010012]
38. Sun, J., Zhang, Q. Wang, Z. & Yan, B. 2013. Effects of nanotoxicity on female reproductivity and fetal development in animal models. International Journal of Molecular Sciences 14: 9319-9337. [DOI:10.3390/ijms14059319]
39. Taghizadeh, M., & Karimi Tarshizi, M.A. 2013. An evaluation of nano-silver as an alternative antibiotic on performance and intestinal morphometric parameters in broiler chickens. Iran Journal of Animal science 44: 262-255. (In Persian)
40. Tang, J., and Xi, T. 2008. Status of biological evaluation on silver nanoparticles. Journal of Biomedical Engineering 25 :958-961.
41. Zhang, H., Kong, B. Xiong, Y. & Sun, X. 2009. Antimicrobial activity of spice extracts against pathogenic and spoilage bacteria in modified atmosphere packaged fresh pork and vacuum packaged ham slices stored at 4°C. Meat Sciences 81: 686-692. [DOI:10.1016/j.meatsci.2008.11.011]

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

Creative Commons Licence
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به یافته های نوین در علوم زیستی است.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2015 All Rights Reserved | Nova Biologica Reperta

Designed & Developed by : Yektaweb