برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
تأثیر سطوح مختلف آهن فریرون و پروبیوتیک بیوپلاس ب-2 بر برخی پارامترهای خونی بچه‌ماهی سفید (Rutilus frisii kutum) (7585 مشاهده)
تأثیر مکمل جلبک اسپیرولینا (.Spirulina sp) بر رشد و تغذیۀ ماهی زبرا دانیو (Danio rerio Hamilton, 1822) (7399 مشاهده)
وضعیت کنونی فلورایران: راسته ها و تیره های نهان دانه ایران مطابق با APG IV (7256 مشاهده)
اثر عصاره بیضه گوسفند در رشد فولیکول‌های مو و ترمیم زخم پوست موش صحرایی نر نژاد ویستار (6389 مشاهده)
بررسی مقایسه ای اثرات رزمارینیک اسید و کارنوزیک اسید بر بقای سلولی، متابولیسم سرآمید و واکنش های آنزیم های آنتی اکسیدانت در سلول های سرطانی رده Hep-G2 (5761 مشاهده)
مطالعۀ ساختاری برهم کنش داروی ضدسرطان از دستۀ کمپلکس پلاتینی با آلبومین سرم انسانی (5745 مشاهده)
بررسی عوامل موثر بر پوشش گیاهی در رویشگاه های آبی و مرطوب پارک ملی بوجاق، کیاشهر، استان گیلان (5471 مشاهده)
اثرات ضد باکتریایی و ضد قارچی روغن دانه های گل مغربی ".Oenothera biennis L" و گاو زبان ".Echium amoenum Fisch. & C.A.Mey " (5436 مشاهده)
بررسی ارزش کرک در تاکسونومی جنس .Gypsophila L از تیرۀ میخکیان (5421 مشاهده)
بررسی فلور منطقۀ رودبار اَلَموت، قزوین، ایران (5323 مشاهده)
اثر متقابل تنش خشکی و نیترات پتاسیم بر برخی پاسخ های فیزیولوژیک گیاه توتون (.Nicotiana tabacum L) (5321 مشاهده)
بررسی ساختار اندام‌های رویشی و تکوین اندام‌های زایشی بادیان رومی (.Pimpinella anisum L) (5271 مشاهده)
مطالعۀ تشریحی دو گونۀ تنگرس .Rhamnus cathartica L و .Rhamnus pallasii Fisch. & C.A.Mey از تیرۀ عنابیان در شمال ایران (5241 مشاهده)
بررسی بافتی اثر دود حاصل از سوزاندن برگ‌های گیاه گل ماهور (Verbascum speciosum) در ترمیم زخم موش صحرایی نر (5217 مشاهده)
کمیت و کیفیت متابولیت های ثانویۀ گیاه اسطوخودوس تحت تأثیر عامل بوم شناختی ارتفاع از سطح دریا (5089 مشاهده)
بررسی ترمودینامیک و سینتیک جذب سطحی اسید سیتریک توسط سبوس برنج (5064 مشاهده)
شناسایی ترکیبات و بررسی فعالیت آنتی اکسیدانی اسانس دو جمعیت نوروزک ایرانی (تیره نعنائیان) (5010 مشاهده)
اثر سرما روی تخریب اکسیداتیو و فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانت در برگ چای شمال ایران (4982 مشاهده)
بررسی برخی از متابولیت‌های ثانویه دارویی و آنتی‌اکسیدانی Dittrichia graveolens L. Greuter (4982 مشاهده)
مقایسۀ فلور نهان دانگان افغانستان و ایران مطابق با نظام APG IV (4965 مشاهده)
اثر برخی مشخصات خاک بر محتوای آلکالوئید تام غدد زیرزمینی گیاه علف کبکی (4814 مشاهده)
مطالعۀ باکتریایی ریشۀ ذرت (.Zea mays L) در خاک آلوده به نفت (4780 مشاهده)
بررسی همبستگی پلی مورفیسم تک نوکلئوتید rs11614913 ژن mir196a2 با استعداد ابتلا به سرطان پستان در جمعیت جنوب ایران (4777 مشاهده)
اثر سنگروویت بر عملکرد رشد، برخی پارامترهای بیوشیمیایی خون، بازماندگی و مقاومت به تنش شوری در بچه‌ماهیان سفید (Rutilus frisii kutum) (4761 مشاهده)
بررسی القای ریشۀ مویین در برخی از گونه های سردۀ مریم گلی (4708 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
اثر عصاره بیضه گوسفند در رشد فولیکول‌های مو و ترمیم زخم پوست موش صحرایی نر نژاد ویستار (155229 دریافت)
وضعیت کنونی فلورایران: راسته ها و تیره های نهان دانه ایران مطابق با APG IV (7412 دریافت)
بررسی برخی از متابولیت‌های ثانویه دارویی و آنتی‌اکسیدانی Dittrichia graveolens L. Greuter (5654 دریافت)
اثر تنش خشکی بر فعالیت آنزیم‌های آنتی اکسیدانی و میزان قندهای محلول پونۀ معطر (Mentha pulegium L.) (4954 دریافت)
تحلیل ریخت سنجی هندسی فلس جهت شناسایی جمعیت های مختلف گونۀ Garra rufa Heckel, 1843 (4135 دریافت)
بررسی ترمودینامیک و سینتیک جذب سطحی اسید سیتریک توسط سبوس برنج (4114 دریافت)
تأثیر مکمل جلبک اسپیرولینا (.Spirulina sp) بر رشد و تغذیۀ ماهی زبرا دانیو (Danio rerio Hamilton, 1822) (4092 دریافت)
بررسی بافتی اثر دود حاصل از سوزاندن برگ‌های گیاه گل ماهور (Verbascum speciosum) در ترمیم زخم موش صحرایی نر (3944 دریافت)
تأثیر تنش شوری بر برخی ویژگی های مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی چهار رقم کلزا (3652 دریافت)
بررسی فلور منطقۀ رودبار اَلَموت، قزوین، ایران (3591 دریافت)
بررسی فعالیت آنتی اکسیدانی، فلاونوئیدی و فنلی عصاره های اتانولی، آبی، استونی و متانولی سیزده گیاه دارویی (3356 دریافت)
بررسی ساختار اندام‌های رویشی و تکوین اندام‌های زایشی بادیان رومی (.Pimpinella anisum L) (3338 دریافت)
تشخیص شاخص های Escherichia coli و Enterococcus faecalis در منابع آب (3086 دریافت)
کمیت و کیفیت متابولیت های ثانویۀ گیاه اسطوخودوس تحت تأثیر عامل بوم شناختی ارتفاع از سطح دریا (2984 دریافت)
اثر متقابل شوری و اسید آسکوربیک بر برخی از ویژگی های بیوشیمیایی مرزه خوزستانی (2814 دریافت)
مطالعۀ محتوای ساپونین در بخش های هوایی و ریشۀ سه گونه از جنس .Silene L (تیرۀ میخکیان) (2686 دریافت)
طراحی فتوبیوراکتور جدید مهندسی جهت بهینه سازی مقدار بیومس تولیدی در ریزجلبک اسپیرولینا (2576 دریافت)
مطالعۀ ساختاری برهم کنش داروی ضدسرطان از دستۀ کمپلکس پلاتینی با آلبومین سرم انسانی (2560 دریافت)
اثر باران اسیدی بر پاسخ های رشدی و فیزیولوژیکی گندم (2451 دریافت)
جداسازی و شناسایی باکتری های تولیدکنندۀ آنزیم کوتیناز (2413 دریافت)
اثر جلبک‌های سبز-آبی و سبز Spirulina ،Chlorella ،Dunaliella و عناصر معدنی بر تحریک فرایندهای متابولیکی و بیوشیمیایی جوانه‌زنی بذر زرین‌ گیاه (.Dracocephalum kotschyi Boiss) (2321 دریافت)
بررسی القای ریشۀ مویین در برخی از گونه های سردۀ مریم گلی (2291 دریافت)
جداسازی و شناسایی باسیلوس مولد آلفا آمیلاز گرمادوست: بهینه سازی تولید و بررسی فعالیت و پایداری دمایی (2285 دریافت)
جداسازی و شناسایی مولکولی باکتری های تولیدکننده کاروتنوئید (2281 دریافت)
مقایسۀ فلور نهان دانگان افغانستان و ایران مطابق با نظام APG IV (2281 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
اعضای هیات تحریریه ( 13193 بازدید)
راهنمای نویسندگان ( 9596 بازدید)
درباره نشریه ( 5767 بازدید)
تماس با ما ( 5555 بازدید)
پایگاه های نمایه کننده ( 3935 بازدید)
راه‌اندازی پایگاه جدید ( 3773 بازدید)
اهداف و زمینه ها ( 3410 بازدید)
داوران مقالات در سال ۱۳۹۶ ( 2888 بازدید)
داوران مقالات در سال ۱۳۹۵ ( 2784 بازدید)
اصول اخلاقی ( 2165 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
خوش آمدید ( 1 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
اعضای هیات تحریریه ( 1415 چاپ)
راهنمای نویسندگان ( 439 چاپ)
پایگاه های نمایه کننده ( 416 چاپ)
راه‌اندازی پایگاه جدید ( 396 چاپ)
اهداف و زمینه ها ( 343 چاپ)
درباره نشریه ( 341 چاپ)
داوران مقالات در سال ۱۳۹۶ ( 315 چاپ)
تماس با ما ( 314 چاپ)
اصول اخلاقی ( 273 چاپ)
داوران مقالات در سال ۱۳۹۵ ( 266 چاپ)
    ... آمار بیشتر

Creative Commons Licence
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به یافته های نوین در علوم زیستی است.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2015 All Rights Reserved | Nova Biologica Reperta

Designed & Developed by : Yektaweb