سامانه نشریات علمی یافته های نوین در علوم زیستی- داوران
داوران مقالات در سال 1398

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/10/27 | 
سردبیر مجله قدردانی و سپاسگزاری  قلبی خود را از داوران محترم زیر که مقالات ارائه شده به مجلۀ یافته­ های نوین در علوم ­زیستی را داوری کرده ­اند ابراز می ­دارد. اسامی این صفحه فهرست الفبایی داورانی است که از 1 فروردین 1398 الی 29 اسفند 1398 مقالات را با دقت و حوصله شایان تقدیر داوری کرده ­اند. در صورتی که داوری از قلم افتاده باشد خواهشمند است مجله را آگاه فرمایید.

1- ابریشمچی، پروانه؛ 2- احمدی، حاتم؛ 3- اذانی، نسیم؛ 4- آذرنیا، مهناز؛ 5- امینی، الهام؛ 6- بایرامی، ابوالفضل؛ 7- بیدارلرد، محمود؛ 8- بیرامی، المیرا؛ 9- پوراسماعیل، معصومه؛ 10- پیغامی آشنا، سمیرا؛ 11- تفکری، ویدا؛ 12- توفیقی، کبری؛ 13- جمشیدنیا، ارسلان؛ 14- جوانبخت، حسین؛ 15- جوهرچی، محمدرضا؛ 16- چهرگانی، عبدالکریم؛ 17- حسن پور، حلیمه؛ 18- حسینی، احسان؛ 19- حکمت، آزاده؛ 20- حمدی، محمدمهدی؛ 21- حمزۀ، بهنام؛ 22- حیدری، نسترن؛ 23- خراسانی، مسعود؛ 24- درویشی، فرشاد؛ 25- رمضانی، فاطمه؛ 26- ریاحی، مهرشید؛ 27- زارع، شاهین؛ 28- زاغیان، سعیده؛ 29- ساجدی، سپیده؛ 30- سلمکی، یاسمن؛ 31- شهبازی، حدیث؛ 32- شیدایی، مسعود؛ 33- صادقی، اکرم؛ 34- صالح قمری، انسیه؛ 35- فراهانی، ملیحه؛ 36- قنبری فردی، مهدی؛ 37- قهرمانی نژاد، فرخ؛ 38- کاتوزیان، احمدرضا؛ 39- متشرعی، زینب؛ 40- محمدی، سهیلا؛ 41- محمودی، محمد؛ 42- معتمدی، حسین؛ 43- موسوی، فاطمه؛ 44- نبیونی، محمد؛ 45- نژادفلاطوری، عطیه؛ 46- نظرعلیان، صنم؛ 47- نعمتی، شیوا؛ 48- یاری، سیامک.
 
نشانی مطلب در وبگاه سامانه نشریات علمی یافته های نوین در علوم زیستی:
http://nbr.khu.ac.ir/find.php?item=1.118.41.fa
برگشت به اصل مطلب