راهنمای نویسندگان

راهنمای تهیه و تنظیم نوشتار در نشریۀ "یافته­های نوین در علوم زیستی"

  • مقالات ارسالی باید دارای متن کامل فارسی و خلاصۀ انگلیسی یا متن کامل انگلیسی و خلاصه فارسی باشند که اصول دستور زبان فارسی و انگلیسی در آنها به­ طور کامل رعایت شده باشد. لذا مقالاتی با اشکالات و نقص­های نگارشی مورد داوری علمی قرار نمی­گیرند و سریعاً عودت داده می­شوند. مقالات ارسالی باید به­ طور دقیق بر­اساس دستورالعمل ذکر شده در این متن باشد. مقالاتی با فورمت نامناسب مورد پذیرش اولیه برای ارسال به داوری قرار نخواهند گرفت. هر مقاله بایستی دارای بخش­های عنوان، چکیده، متن و منابع بوده و هر یک طبق دستور العمل زیر آماده گردد:

صفحۀ عنوان (به دو زبان فارسی و انگلیسی): صفحۀ عنوان شامل عنوان مقاله و نام کامل، آدرس و نشانی ایمیل نگارنده یا نگارندگان است، که در آن مسئول مکاتبه مشخص شده باشد. عنوان با اندازه قلم 14 و بولد آماده شود.

چکیده (Abstract): چکیدۀ مقاله به دو زبان فارسی و انگلیسی آماده شود. چکیده باید شامل مطالب مهم یافته­ های تحقیق بوده و از 250 کلمه فارسی و 200 کلمه انگلیسی بیشتر نباشد. متن چکیده با قلم B-Zar با اندازه فونت 10 و انگلیسی با قلم Times New Roman  و اندازۀ فونت 10 آماده شود.

واژه­ های کلیدی: پس از ذکر چکیدۀ فارسی و انگلیسی، پنج واژۀ کلیدی (Keywords) به زبان مربوطه درج گردد. این واژه­ها نباید در عنوان ذکر شده باشند.

توجه: ترتیب بخش­ های بالا به صورت زیر باشد: صفحه عنوان فارسی، چکیده فارسی، واژه ­های کلیدی فارسی، صفحه عنوان انگلیسی، چکیده انگلیسی، واژه­های کلیدی انگلیسی.

متن: متن مقاله باید دارای زیر عنوان­ های اصلی مقدمه، مواد و روش­ها، نتایج، بحث و سپاسگزاری باشد. تمام متون فارسی مندرج در مقاله و از جمله متن، در برنامهWord 2003، با قلم B-Zar با اندازه فونت 12 و انگلیسی با قلم Times New Roman  و اندازه فونت 11 و با فاصله 1 سانتی­ متر نوشته شود. عنوان­های موجود در کلیه بخش­های مقاله با اندازۀ قلم 13 بولد و زیر عنوان­ها 11 بولد آماده شود.

زیرنویس و توضیحات مربوط به شکل­ ها و جدول ­ها در مقاله­ های فارسی، به هر دو زبان فارسی و انگلیسی ذکر شوند. این قسمت با قلم B-Zar  با اندازۀ فونت 10 و انگلیسی با قلم Times New Roman  و اندازۀ فونت 10 آماده شود.

منابع: بخش منابع علمی تحت عنوان References  قید شده وتماماً به ­صورت انگلیسی ذکر شوند. 

درج منابع در متن بر اساس نام نویسنده و سال انتشار و در داخل پرانتز باشد، به عنوان نمونه (Broughton, 2012)؛ چنانچه منابعی که در متن مقاله به آن اشـاره مـی شـود دو نگارنـده داشـته باشـد، اسـامی نگارندگان با علامت & از هم جدا شده، به عنوان نمونه (Lee & Mao, 2012)؛ و در صورتی که بیش از دو نگارنـده داشـته باشـند، فقـط نـام نگارنـده اول بـا ذکـر عبـارت et al.  درج شود؛ به عنوان نمونه (Friedman et al., 1999; Kopen et al., 2002). توجه داشته باشید که در متن فارسی حتما از پرانتز با فونت فارسی () استفاده شود.

نحوۀ نوشتن منابع در انتهای مقاله طبق نمونه­ های زیر باشد:

مقاله:

Tuhkanen, A.L., Agren, L.M., Tammi, M.I. and Tammi, R.H. 1999. CD44 expression marks the onset of keratinocyte stratification and mesenchymal maturation into fibrous dermis in fetal human skin. –  J. Histochem. Cytochem. 47: 1617-1624.

کتاب:

Taiz, L. and Zeiger, E. 2010. Plant Physiology. – Sinauer Associates, Los Angeles, 322 pp.

صفحاتی از کتاب:

Metcalfe, C.R. and Chalk, L. 1979. Anatomy of the Dicotyledons. – Oxford Science Publications, Oxford. pp: 222-249.

فصلی از کتاب:

Browicz, K. and Zielinski, J. 1977. Rhamnus L. – In: Rechinger, K.H. (ed.), Flora Iranica. vol. 125: 14-25. – Akad. Druck- und Verlagsanstalt, Graz.

Huber-Morath, A. 1967. Gypsophila L. In: Davis PH (ed.). Flora of Turkey and the East Aegean Islands 2: 149-171. – Edinburgh University Press, Edinburgh.

منابع الکترونیکی:

Thiers, B. 2015 continuously updated. Index herbariorum: A global directory of public herbaria and associated staff. New York Botanical Garden, Bronx, NY. Available from: http://sweetgum.nybg.org/ih/ [accessed 29 July 2015]

The International Plant Names Index. 2012+. Published on the Internet http://www.ipni.org [accessed 1 March 2016]

در بخش منبع مقاله از ذکر نام کامل ژورنال­ ها اکیداً خودداری شود و از شکل مخفف آنها استفاده شود. به­ عنوان نمونه برای ارجاع به مقالات گیاه ­شناسی و مرتبط با علوم گیاهی از سایت زیر استفاده شود تا مخفف نام مجلات به صورت یکنواخت در بخش رفرنس مقالات درج گردد.

Bridson G.D.R., 2004: BPH-2. – Pittsburgh: Hunt Institute.

(BPH Online: http://fmhibd.library.cmu.edu/HIBD-DB/bpho/findrecords.php)

مقالات کامل یا خلاصه مقالات همایش­ ها و کنگره ­ها و پایان نامه­ ها و رساله­ه ا حتی­ المقدور به ­عنوان منبع استفاده نشوند و در صورت نیاز منحصراً ذکر یک منبع از این نوع مجاز خواهد بود.

  • شکل­ ها و جدول ­ها با ذکر عنوان، مطابق قرار گرفتن در متن شماره گذاری شوند و دارای کیفیت بالا باشند.
  • اگر در مقاله از مخفف­ های اسامی علمی تاکسون­ ها استفاده شود، ذکر نام کامل تاکسون به همراه مولف آن در اولین تکرار الزامی است. ترجیحاً در عنوان و  خلاصه از مخفف­ ها استفاده نشود.
  • چکیده انگلیسی باید عیناً ترجمه چکیده فارسی بوده و زیر نویس ­های انگلیسی شکل ­ها و جدول ­ها باید عیناً از معادل­ های فارسی خود ترجمه شده باشند. تمام بخش­ های انگلیسی مقاله باید توسط متخصص زبان انگلیسی به زبان انگلیسی روان و صحیح ترجمه شده باشند. مقالاتی با انگلیسی نامناسب فرایند داوری علمی را طی نخواهند کرد و عودت داده می­شوند.
  • کلیۀ نگارندگان هـر مقالـه بایـد فـرم موافقـت و پـذیرش مـسئولیت خـود بـا چـاپ مقالـه را امـضاء و توسـط مـسئول مکاتبـه به نشریه ارائه نمایند.
  • نویسندۀ مسئول مقاله ترجیحاً برای درج در مقاله ایمیل آکادمیک خود را ارائه نماید.
  • مسئولیت مطالب مندرج در مقاله به ­طور کامل بر عهده نویسنده یا نویسندگان مقاله است.
  • مقالات ارسالی به مجله تحت داوری علمی دقیق قرار می گیرند و نشریه در قبول، رد و اصلاح آنها آزاد است.


دفعات مشاهده: 7594 بار   |   دفعات چاپ: 315 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

Creative Commons Licence
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به سامانه نشریات علمی یافته های نوین در علوم زیستی است.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2015 All Rights Reserved | Nova Biologica Reperta

Designed & Developed by : Yektaweb