داوران مقالات در سال 1398

 | تاریخ ارسال: 1398/10/27 | 
سردبیر مجله قدردانی و سپاسگزاری  قلبی خود را از داوران محترم زیر که مقالات ارائه شده به مجلۀ یافته­ های نوین در علوم ­زیستی را داوری کرده ­اند ابراز می ­دارد. اسامی این صفحه فهرست الفبایی داورانی است که از 1 فروردین 1398 الی 29 اسفند 1398 مقالات را با دقت و حوصله شایان تقدیر داوری کرده ­اند. در صورتی که داوری از قلم افتاده باشد خواهشمند است مجله را آگاه فرمایید.

1- ابریشمچی، پروانه؛ 2- احمدی، حاتم؛ 3- اذانی، نسیم؛ 4- آذرنیا، مهناز؛ 5- امینی، الهام؛ 6- بایرامی، ابوالفضل؛ 7- بیدارلرد، محمود؛ 8- بیرامی، المیرا؛ 9- پوراسماعیل، معصومه؛ 10- پیغامی آشنا، سمیرا؛ 11- تفکری، ویدا؛ 12- توفیقی، کبری؛ 13- جمشیدنیا، ارسلان؛ 14- جوانبخت، حسین؛ 15- جوهرچی، محمدرضا؛ 16- چهرگانی، عبدالکریم؛ 17- حسن پور، حلیمه؛ 18- حسینی، احسان؛ 19- حکمت، آزاده؛ 20- حمدی، محمدمهدی؛ 21- حمزۀ، بهنام؛ 22- حیدری، نسترن؛ 23- خراسانی، مسعود؛ 24- درویشی، فرشاد؛ 25- رمضانی، فاطمه؛ 26- ریاحی، مهرشید؛ 27- زارع، شاهین؛ 28- زاغیان، سعیده؛ 29- ساجدی، سپیده؛ 30- سلمکی، یاسمن؛ 31- شهبازی، حدیث؛ 32- شیدایی، مسعود؛ 33- صادقی، اکرم؛ 34- صالح قمری، انسیه؛ 35- فراهانی، ملیحه؛ 36- قنبری فردی، مهدی؛ 37- قهرمانی نژاد، فرخ؛ 38- کاتوزیان، احمدرضا؛ 39- متشرعی، زینب؛ 40- محمدی، سهیلا؛ 41- محمودی، محمد؛ 42- معتمدی، حسین؛ 43- موسوی، فاطمه؛ 44- نبیونی، محمد؛ 45- نژادفلاطوری، عطیه؛ 46- نظرعلیان، صنم؛ 47- نعمتی، شیوا؛ 48- یاری، سیامک.
 

دفعات مشاهده: 370 بار   |   دفعات چاپ: 30 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

داوران مقالات در سال 1397

 | تاریخ ارسال: 1397/12/17 | 
سردبیر مجله قدردانی و سپاسگزاری  قلبی خود را از داوران محترم زیر که مقالات ارائه شده به مجلۀ یافته­ های نوین در علوم ­زیستی را داوری کرده ­اند ابراز می ­دارد. اسامی این صفحه فهرست الفبایی داورانی است که از 1 فروردین 1397 الی 29 اسفند 1397 مقالات را با دقت و حوصله شایان تقدیر داوری کرده ­اند. در صورتی که داوری از قلم افتاده باشد خواهشمند است مجله را آگاه فرمایید.
 
1- ابریشم­چی، پروانه؛ 2- احمدی حقیقت، احمد؛ 3- ارزانی، نیما؛ 4- اسفندانی، سمیه؛ 5- اسلیمی، دلارام؛ 6- اعتمادی­ فر، زهرا؛ 7- اعزازی، عاطفه؛ 8- افشارمحمدیان، منصور؛ 9- الیکایی، آمنه؛ 10- امینی، الهه؛ 11- ایرانبخش، علیرضا؛ 12- آبرون، سعید؛ 13- آقاشریعتمداری، زینب؛ 14- آهنجان، محمد؛ 15- بایرامی، ابوالفضل؛ 16- بخشی، مونس؛ 17- بیدارلرد، محمود؛ 18- بیرامی، المیرا؛ 19- پرنیان، الهه؛ 20- پوراسماعیل، معصومه؛ 21- پوررحیم، رضا؛ 22- پیروزی، علی؛ 23- پیغامی آشنا، سمیرا؛ 24- تفکری، ویدا؛ 25- توفیقی، کبری؛ 26- توکل، شیما؛ 27- جاور، سعیده؛ 28- جعفری، آذرنوش؛ 29- جلالی، هانیه؛ 30- جوانبخت، حسین؛ 31- جوکارکاشی، فرشته؛ 32- جوهرچی، محمدرضا؛ 33- چاپارزاده، نادر؛ 34- چهرگانی، عبدالکریم؛ 35- حاکمی والا، مژده؛ 36- حسن ­پور، حلیمه؛ 37- حسن ­پور، حمید؛ 38- حسن­ شاهیان، مهدی؛ 39- حسینی، احسان؛ 40- حسینی، افروزالسادات؛ 41- حقی، مهسا؛ 42- حمزۀ، بهنام؛ 43- حویزی، الهام؛ 44- حیدری، بهروز؛ 45- حیدری، نسترن؛ 46- خاوری نژاد، رمضانعلی؛ 47- خاوری نژاد، سارا؛ 48- خداپرست، علی اکبر؛ 49- درویشی، فرشاد؛ 50- دهقان شاسلطنه، مرضیه؛ 51- رضانژاد، فرخنده؛ 52- رمضانی، فاطمه؛ 53- ریاحی، مهرشید؛ 54- زواره، محسن؛ 55- سپهری، سپیده؛ 56- ستاری، امیر؛ 57- سعیدی مهرورز، شهریار؛ 58- سلاطی، امیرپرویز؛ 59- سلمکی، یاسمن؛ 60- سهرابی، محمد؛ 61- شعبانی پور، نادر؛ 62- شکری، فائزه؛ 63- شهبازی، حدیث؛ 64- شیدایی، مسعود؛ 65- شیرازی، جلال؛ 66- صادقی، اکرم؛ 67- صادقی، حسین؛ 68- صالح قمری، انسیه؛ 69- صبورا، عذرا؛ 70- صفری، امید؛ 71- صفری، فاطمه؛ 72- صفوی، سیدرضا؛ 73- عباسپور، ناصر؛ 74- عتباتی، آزاده؛ 75- عربی، زهرا؛ 76- عربی میانرودی، رضا؛ 77- عزتی، رامین؛ 78- عسگری، بیتا؛ 79- عشقی ملایری، بهروز؛ 80- فراشی، آزیتا؛ 81- فراهانی، ملیحه؛ 82- فرزادفر، شیرین؛ 83- فریدونفر، سوگل؛ 84- فهمیده، لیلا؛ 85- قاسمیان، فاطمه؛ 86- قبادنژاد، معصومه؛ 87- قربان موحد، مهتاب؛ 88- قربانی نهوجی، مجید؛ 89- قزلباش، غلامرضا؛ 90- قهرمانی نژاد، فرخ؛ 91- کاتوزیان، احمدرضا؛ 92- کاظمی، ساره السادات؛ 93- کلانتر، مهدی؛ 94- گنجی دوست، حسین؛ 95- گودرزی، مهدی؛ 96- مبینی دهکردی، محسن؛ 97- متشرعی، زینب؛ 98- محجل، الهام؛ 99- محسنی کوچصفهانی، هما؛ 100- محسنی، مجتبی؛ 101- محمدی بازرگانی، میترا؛ 102- محمدی پناه، فاطمه؛ 103- محمدی، حبیب الله؛ 104- محمدی، علی؛ 105- محمودی، الهه؛ 106- محمودی، محمد؛ 107- مشایخی، فرهاد؛ 108- مشتاقی نیکو، محمدمهدی؛ 109- معتمدی، حسین؛ 110- مقیمی، حمید؛ 111- ممتاز، سعیده؛ 112- موحدی نیا، عبدالعلی؛ 113- موسوی، فاطمه؛ 114- مؤذنی، حمید؛ 115- ناصح، یاسمین؛ 116- نجفی، فرزانه؛ 117- نژادفلاطوری، عطیه؛ 118- نظرعلیان، صنم؛ 119-نعمتی، شیوا؛ 120- نفیسی، محمود؛ 121- نقی نژاد، علیرضا؛ 122- نیک نژاد، آزاده؛ 123- ولی زادگان، فرهاد؛ 124- الهی، رحمت؛ 125- یاری، سیامک؛ 126- یزدانبخش، نیما؛ 127- گوستاوو، هیسمر؛ 128-یعقوبی، محمد.

 

دفعات مشاهده: 1260 بار   |   دفعات چاپ: 129 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

داوران مقالات در سال 1396

 | تاریخ ارسال: 1396/12/26 | 
سردبیر مجله قدردانی و سپاسگزاری  قلبی خود را از داوران محترم زیر که مقالات ارائه شده به مجلۀ یافته­ های نوین در علوم ­زیستی را داوری کرده ­اند ابراز می ­دارد. اسامی این صفحه فهرست الفبایی داورانی است که از 1 فروردین 1396 الی 29 اسفند 1396 مقالات را با دقت و حوصله شایان تقدیر داوری کرده ­اند. در صورتی که داوری از قلم افتاده باشد خواهشمند است مجله را آگاه فرمایید.

1- آصف، محمدرضا؛ 2- آهنجان، محمد؛ 3- اخوان، آزاده؛ 4- افشارمحمدیان، منصور؛ 5- ارزانی، نیما؛ 6- اسلیمی، دلارام؛ 7- اسدی، اسدالله، 8- اسدی، مصطفی، 9- اشراف زاده، محمد­رضا؛ 10- الهی، رحمت؛ 11- امینی، الهه؛ 12- ایرانبخش، علیرضا؛ 13- باقری، سیامک؛ 14- باقری، علی؛ 15- بامداد، کوروش؛ 16- بامنی مقدم، محمد؛ 17- بیدارلرد، محمود؛ 18- پاکروان، منیژه؛ 19- پریور، کاظم؛ 20- تاجیک­ اسماعیلی، سیمین؛ 21- تفکری، ویدا؛ 22- توکلی، زهرا؛ 23- توفیقی، کبری؛ 24- جان­ احمدی، مهیار؛ 25- جلالی، هانیه؛ 26- جعفری، عزیزالله؛ 27- جوهرچی، محمد­رضا؛ 28- چاپارزاده، نادر؛ 29- چهرگانی راد، عبدالکریم؛ 30- حاکمی والا، مژده؛ 31- حسین ­زاده، سعیدرضا؛ 32- حسینی، احسان؛ 33- حسینی، سید محمود؛ 34- حیدری، بهروز؛ 35- حیدری، نسترن؛ 36- حمزۀ، بهنام؛ 37- خاوری نژاد، رمضانعلی؛ 38- خاوری­ نژاد، سارا؛ 39- خزعلی، همایون؛ 40- رجامند، محمد­علی؛ 41- ریاحی، مهرشید؛ 42- زراعتکار، امین؛ 43- سریری، ریحانه؛ 44- سروی مغانلو، کوروش؛ 45- سعیدی مهرورز، شهریار؛ 46- سلمکی، یاسمن؛ 47- شافعی، محمد­ناصر؛ 48- شیخ ­اکبری، رضا؛ 49- شیخ الاسلامی، آذر؛ 50- شیدایی، مسعود؛ 51- صالح قمری، انسیه؛ 52- عباسپور، ناصر؛ 53- عربی میانرودی، رضا؛ 54- عربی میانرودی، زهرا؛ 55- عزتی، رامین؛ 56- عسگری، نیره؛ 57- فتحی، مجتبی؛ 58- فراشی، آزیتا؛ 59-فریدون ­فر، سوگل؛ 60- قاسمیان، فاطمه؛ 61- قبادیان، مهدی؛ 62- قریبی، رضا؛ 63- قهرمانی نژاد، فرخ؛ 64- کاتوزیان، احمد­رضا؛ 65- کرمی، رویا؛ 66- کریمی، پرویز؛ 67- محسنی، مجتبی؛ 68- محمد­خانی، نیره؛ 69- محمدی، پریسا؛ 70- محمدی پناه، فاطمه؛ 71- محمودی، محمد؛ 72- مخدومی، علی؛ 73- مشهدی اکبر بوجار، مسعود؛ 74- مصطفوی، گلاله؛ 75- مقبلی، مجید؛ 76- مقیمی، حمید؛ 77- مهرنژاد، فرامرز؛ 78- ﻣﺆذنی، حمید؛ 79- موسوی، مرضیه؛ 80- ناصحی، محمد؛ 81- ناظری، سنبل؛ 82- ناظریان، مریم؛ 83- نبیونی، محمد؛ 84- نجفی، فرزانه؛ 85- نژادفلاطوری، عطیه؛ 86- نظر­علیان، صنم؛ 87- نظری، زهرا؛ 88- نیک نژاد، آزاده؛ 89- هاشمی، شجاع؛ 90- یاری، سیامک.
 

دفعات مشاهده: 2276 بار   |   دفعات چاپ: 237 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

داوران مقالات در سال 1395

 | تاریخ ارسال: 1396/12/26 | 
سردبیر مجله قدردانی و سپاسگزاری  قلبی خود را از داوران محترم زیر که مقالات ارائه شده به مجلۀ یافته­ های نوین در علوم ­زیستی را داوری کرده ­اند ابراز می ­دارد. اسامی این صفحه فهرست الفبایی داورانی است که از 1 فروردین 1395 الی 29 اسفند 1395 مقالات را با دقت و حوصله شایان تقدیر داوری کرده ­اند. در صورتی که داوری از قلم افتاده باشد خواهشمند است مجله را آگاه فرمایید.

1- آذرنیا، مهناز؛ 2- آصف، محمدرضا؛ 3-افشارمحمدیان، منصور؛ 4- آقاشریعتمداري، زینب؛ 5-ابراري، کتانه؛ 6- ابریشمچی، پروانه؛ 7- احمدي، رامش؛ 8- احمدي حقی، احمد؛ 9- استونس، پیتر فرانسیس؛ 10- اسدي، مصطفی؛ 11- اسلیمی، دلارام؛ 12- امینی، الهه؛ 13- ایرانبخش، علیرضا؛ 14- باقرپور، مسعود؛ 15- بهارآرا، جواد؛ 16- بیگم فقیر، مرضیه؛ 17- پاکروان، منیژه؛ 18- پیله چیان لنگرودي، رضا؛ 19- پریور، کاظم؛ 20- تفکري، ویدا؛ 21- جلالی، هانیه؛ 22- جنوبی، پریسا؛ 23- چاپارزاده، نادر؛ 24- چهرگانی راد، عبدالکریم؛ 25- حاجی بلند، رقیه؛ 26- حامدي، جواد؛ 27- حسینی، احسان؛ 28- حیدري، بهروز؛ 29- حیدري، نسترن؛ 30- خاوري نژاد، رمضانعلی؛ 31- خاوري نژاد، سارا؛ 32- رمضانی، طیبه؛ 33- رنجبر، مسعود؛ 34- ریاحی، مهرشید؛ 35- زارع، شاهین؛ 36- زاهد، محمدعلی؛ 37- زراعتکار، امین؛ 38- زرندي، لیلا؛ 39- ستاري، امیر؛ 40- سریري، ریحانه؛ 41- سروي مغانلو، کوروش؛ 42- سلاطی، امیرپرویز؛ 43- سلمکی، یاسمن؛ 44- سلیمی، اعظم؛ 45- شریفی، محسن؛ 46- شعبانی پور، نادر؛ 47- شکوهی فر، فرهاد؛ 48- شیخ اکبري، رضا؛ 49- صالح قمري، انسیه؛ 50- صبورا، عذرا؛ 51- طهماسب، محمد؛ 52- عباسپور، ناصر؛ 53- عربی میانرودي، رضا؛ 54 - عزتی، رامین؛ 55- علی آبادیان، منصور؛ 56- عیدي، اکرم؛ 57- فریدون فر، سوگل؛ 58- قاسمیان، فاطمه؛ 59- قبادیان، مهدي؛ 60- قلاسی، مرضیه؛ 61- قهرمانی نژاد، فرخ؛ 62- کرمیان، رویا؛ 63- کریمی، پرویز؛ 64- کشاورز، روح الله؛ 65- کوهی، کاظم؛ 66- کی مرام، فرهاد؛ 67 - محسنی کوچصفهانی، هما؛ 68- محمدي، پریسا؛ 69- مشهدي اکبر بوجار، مسعود؛ 70- مقدسی، بابک؛ 71- ناصحی، محمد؛ 72- نبیونی، محمد؛ 73- نجات خواه معنوي، پریسا؛ 74- نجفی، فرزانه؛ 75- نژادفلاطوري، عطیه؛ 76- نصري، سیما؛ 77- نیکنام، وحید؛ 78- نیک نژاد، آزاده؛ 79- هاشمی، شجاع.

دفعات مشاهده: 2198 بار   |   دفعات چاپ: 208 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

Creative Commons Licence
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به سامانه نشریات علمی یافته های نوین در علوم زیستی است.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2015 All Rights Reserved | Nova Biologica Reperta

Designed & Developed by : Yektaweb