دوره 4، شماره 2 - ( 6-1396 )                   جلد 4 شماره 2 صفحات 173-180 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


دانشگاه محقق اردبیلی
چکیده:   (1267 مشاهده)
القای ریشۀ مویین در گیاهان از طریق ورود T-DNA از پلاسمید Agrobacterium rhizogenes به ژنوم سلول­ های گیاهی انجام می­ شود. مطالعۀ حاضر با هدف بررسی اثر نوع سویۀ باکتری و گونۀ گیاهی در القای ریشۀ مویین در دو گونۀ بوم ­ویژۀ ایرانSalvia eremophila)  و (Salvia reuterana و پنج گونۀ غیربوم ­ویژۀ Salvia macrosiphon)، Salvia multicaulis، Salvia nemorosa، Salvia verticellata و (Salvia virigata سردۀ مریم­گلی توسط چهار سویۀ باکتری شامل 4A، 15834ATTC، 1724، 2659 به صورت آزمایش فاکتوریل درقالب طرح کاملاً تصادفی انجام شد. ریزنمونه­ های ساقه و دم­برگ قادر به تولید ریشۀ مویین نبودند، درحالی­که تقریباً تمام ریزنمونه ­های برگی ریشۀ مویین تولید کردند. ماهیت تراریخت ریشه ­های مذکور از طریق ردیابی بخشی از ژن­ rol C واردشده به ژنوم گیاهی به اثبات رسید. نتایج نشان داد که سویه ­های مختلف  A. rhizogenesو گونه­ های مختلف مریم­ گلی اثر معنی­داری بر تعداد و فراوانی ریشه­ های مویین دارند. بیشترین تعداد ریشۀ مویین به­ ازای هر ریزنمونه (12/5 ریشۀ مویین) و بالاترین فراوانی ریشه­ زایی (82%) در اثر تلقیح گونۀ S. macrosiphon  با باکتری سویۀ 15834ATTC به­دست آمد. همچنین، بیشترین تعداد ریشۀ مویین به ازای هر ریزنمونه در گونه­ های S.eremophila (32/3 ریشۀ مویین) و S. reuterana (92/3 ریشۀ مویین) توسط باکتری4A، در گونه­ های S. nemorosa (6/2 ریشۀ مویین)، S. multicaulis (36/4 ریشۀ مویین) و verticillata  S. ( 5 ریشۀ مویین) توسط سویۀ 2659 و در گونۀ­ S.virigata  (3 ریشۀ مویین) توسط سویۀ 15834ATTC به­دست آمد. به­ طورکلی، به­ نظر می­رسد نوع گونۀ گیاهی، ریزنمونه و سویۀ باکتریایی مورد استفاده نقش به­ سزایی در میزان القای ریشۀ مویین در سردۀ مریم­ گلی دارد.
 
متن کامل [PDF 391 kb]   (834 دریافت)    
نوع مطالعه: مقاله پژوهشی | موضوع مقاله: علوم گیاهی
دریافت: ۱۳۹۶/۶/۲۷ | ویرایش نهایی: ۱۳۹۶/۶/۲۹ | پذیرش: ۱۳۹۶/۶/۲۷ | انتشار: ۱۳۹۶/۶/۲۷ | انتشار الکترونیک: ۱۳۹۶/۶/۲۷