برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
اثر عصاره بیضه گوسفند در رشد فولیکو ل‌های مو و ترمیم زخم پوست موش صحرایی نر نژاد ویستار (8542 دریافت)
وضعیت کنونی فلورایران: راسته ها و تیره های نهان دانه ایران مطابق با APG IV (2520 دریافت)
بررسی برخی از متابولیت‌های ثانویه دارویی و آنتی‌اکسیدانی Dittrichia graveolens L. Greuter (2067 دریافت)
تحلیل ریخت سنجی هندسی فلس جهت شناسایی جمعیت های مختلف گونۀ Garra rufa Heckel, 1843 (1512 دریافت)
بررسی فلور منطقۀ رودبار اَلَموت، قزوین، ایران (1451 دریافت)
تأثیر مکمل جلبک اسپیرولینا (.Spirulina sp) بر رشد و تغذیۀ ماهی زبرا دانیو (Danio rerio Hamilton, 1822) (1185 دریافت)
اثر متقابل شوری و اسید آسکوربیک بر برخی از ویژگی های بیوشیمیایی مرزه خوزستانی (1061 دریافت)
پاسخ سیستم آنتی‌اکسیدانی انگور (Vitis vinifera L.) به شوری (958 دریافت)
بررسی ترمودینامیک و سینتیک جذب سطحی اسید سیتریک توسط سبوس برنج (862 دریافت)
مطالعۀ باکتریایی ریشۀ ذرت (.Zea mays L) در خاک آلوده به نفت (857 دریافت)
تأثیر تنش شوری بر برخی ویژگی های مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی چهار رقم کلزا (840 دریافت)
نکاتی در مورد چند گونه از سرده Glaucium (تیرۀ شقایقیان) در ایران (822 دریافت)
مطالعۀ تشریحی دو گونۀ تنگرس .Rhamnus cathartica L و .Rhamnus pallasii Fisch. & C.A.Mey از تیرۀ عنابیان در شمال ایران (785 دریافت)
مطالعۀ اثر میدان مغناطیسی و سالیسیلیک اسید بر گیاه بادرنجبویه (نعناعیان) تحت تنش فرابنفش B (783 دریافت)
بررسی مقایسه ای اثرات رزمارینیک اسید وکارنوزیک اسید بر بقای سلولی، متابولیسم سرآمید و واکنش های آنزیم های آنتی اکسیدانت در سلول های سرطانی رده Hep - G 2 (768 دریافت)
اثر تنش خشکی بر فعالیت آنزیم‌های آنتی اکسیدانی و میزان قندهای محلول پونۀ معطر (Mentha pulegium L.). (767 دریافت)
جداسازی و شناسایی باکتری های تولیدکنندۀ آنزیم کوتیناز (754 دریافت)
بررسی ساختار اندام‌های رویشی و تکوین اندام‌های زایشی بادیان رومی (.Pimpinella anisum L) (749 دریافت)
تاثیر میان کنش بین مورفین و سیستم آلفا- نورآدرنرژیک در هستۀ قاعده‌ای-جانبی آمیگدال بر اضطراب و حافظه. (738 دریافت)
بررسی ارزش کرک در تاکسونومی جنس .Gypsophila L ازتیرۀ میخکیان (691 دریافت)
اثر باران اسیدی بر پاسخ های رشدی و فیزیولوژیکی گندم (691 دریافت)
کمیت و کیفیت متابولیت های ثانویۀ گیاه اسطوخودوس تحت تأثیر عامل بوم شناختی ارتفاع از سطح دریا (670 دریافت)
مقایسۀ فلور نهان دانگان افغانستان و ایران مطابق با نظام APG IV (667 دریافت)
مطالعه همبستگی پلی‌مورفیسم rs11614913 ژن miRNA-196a2 با خطر ابتلا به سرطان سلول‌های غیرکوچک ریه در جمعیت جنوب ایران (647 دریافت)
دو گونه یکساله Silene (Caryophyllaceae) برای فلور ایران (647 دریافت)
مطالعۀ ساختار تشریحی برگ گونه‌های انتخابی از .Scrophularia L (تیرۀ گل میمون) در ایران (630 دریافت)
تأثیر مخمر غنی شده با نانوذرات دی اکسید تیتانیوم بر پارامترهای رشد، فعالیت آنزیم های گوارشی و متابولیسم چربی در دو گونه آرتمیا (630 دریافت)
مطالعۀ ساختاری برهم کنش داروی ضدسرطان از دستۀ کمپلکس پلاتینی با آلبومین سرم انسانی (629 دریافت)
تأثیر عصارۀ هیدروالکلی گیاه پنج انگشت (.Vitex agnus-castus L) بر شاخص‌های رشد و نرخ بقاء در گورخر ماهی (Danio rerio) (628 دریافت)
اثر سرما روی تخریب اکسیداتیو و فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانت در برگ چای شمال ایران (595 دریافت)
اثر متقابل تنش خشکی و نیترات پتاسیم بر برخی پاسخ های فیزیولوژیک گیاه توتون (.Nicotiana tabacum L) (592 دریافت)
بهینه سازی تولید آنزیم لیپاز درSalinivibrio sp. SA2 با طراحی تاگوچی (577 دریافت)
افزایش تحمل به شوری سه گونۀ چمن با استفاده از ترینگزاپک اتیل (577 دریافت)
اکوفیزیولوژی جوانه‌زنی بذر علف‌هرز کهورک (.Prosopis farcta L) (573 دریافت)
مقایسۀ اثر حشره کش شیمیایی موونتو با حشره کش زیستی کیتوزان بر سیستم تولیدمثلی مادۀ موش نژاد Balb/C (570 دریافت)
اثر جلبک‌های سبز-آبی و سبز Spirulina ،Chlorella ،Dunaliella و عناصر معدنی بر تحریک فرایندهای متابولیکی و بیوشیمیایی جوانه‌زنی بذر زرین‌گیاه (.Dracocephalum kotschyi Boiss) (566 دریافت)
شناسایی ترکیبات و بررسی فعالیت آنتی اکسیدانی اسانس دو جمعیت نوروزک ایرانی (تیره نعنائیان) (558 دریافت)
بررسی عوامل مؤثر بر پوشش گیاهی در سواحل ماسه‌ای پارک ملی بوجاق، استان گیلان (556 دریافت)
اثرات ضد باکتریایی و ضد قارچی روغن دانه های گل مغربی ".Oenothera biennis L" و گاو زبان ".Echium amoenum Fisch. & C.A.Mey " (554 دریافت)
اثر تزریق داخل پوستۀ هستۀ اکومبنسی اسیدآسکوربیک بر یادگیری و حافظۀ فضایی موش های صحرایی نر بالغ (551 دریافت)
گزارشی جدید از Tripleurospermum Sch. bip. (تیرۀ کاسنیان) از ایران (536 دریافت)
بررسی عوامل موثر بر پوشش گیاهی در رویشگاه های آبی و مرطوب پارک ملی بوجاق، کیاشهر، استان گیلان (527 دریافت)
تاکسونومی سردۀ سنجد (تیرۀ سنجدیان) به عنوان گیاهی بومی و کاشته شده در ایران (520 دریافت)
بررسی القای ریشۀ مویین در برخی از گونه های سردۀ مریم گلی (517 دریافت)
تشخیص شاخص های Escherichia coli و Enterococcus faecalis در منابع آب (516 دریافت)
بررسی همبستگی پلی مورفیسم تک نوکلئوتید rs11614913 ژن mir196a2 با استعداد ابتلا به سرطان پستان در جمعیت جنوب ایران (515 دریافت)
اثر بلندمدت کورتیزول خوراکی بر مقاومت به تنش شوری در بچه‌ماهیان کپور معمولی Cyprinus carpio Linnaeus, 1758)) (514 دریافت)
تأثیر سطوح مختلف آهن فریرون و پروبیوتیک بیوپلاس ب-2 بر برخی پارامترهای خونی بچه‌ماهی سفید (Rutilus frisii kutum) (499 دریافت)
ریزساختار زونارادیاتا در طول مراحل رشد تخمک لقاح نیافته گوپی زنده زا (Poecilia reticulata) (499 دریافت)
بهبود رشد گیاهچۀ توتون (.Nicotiana tabacum L) در شرایط تنش خشکی تحت تیمار متیل جاسمونات (499 دریافت)
جمع کل آمار: 68883

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به سامانه نشریات علمی یافته های نوین در علوم زیستی است.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2015 All Rights Reserved | Nova Biologica Reperta

Designed & Developed by : Yektaweb